BLV Quang Huy nhận định cơ hội đi tiếp của tuyển Việt Nam: 'Khó!'