Đồng minh Hamas bắn 20 tên lửa vào Israel-tai app NEW88