Hà Nội xác định chỉ tiêu dân số với nhà chung cư: 45 - 70 m2 tính cho 2 người ở

  • Đầu tư
  • Kinh tế
  • +222 333 000